Karperkrant.nl

Ware run op topcompetitie karpervissen

maandag 23 januari 2012
Niet verwonderlijk dat de nationale top competitie karpervissen hordes karpervissers aantrekt. Extra spannend is natuurlijk dat dit de allereerste editie van de competitie is, en daar willen veeeel karpervissers aan meedoen!

De Topcompetitie Karpervissen is hot! Het aantal voorinschrijvingen voor deze nieuwe Topcompetitie zit al ruim over de 200, terwijl er maar plek is voor 40 koppels – waarvan vier koppelplekken zijn vergeven aan de drie karperbladen en hoofdsponsor JRC/Berkley. Op de beurs Carp Zwolle wordt daarom geloot om de beschikbare plekken.

Het officiële inschrijfformulier met de algemene voorwaarden en wedstrijdreglementen voor de Topcompetitie Karpervissen is reeds verzonden naar de 210 geďnteresseerden die zich bij de voorinschrijving hadden aangemeld. Wil je ook kans maken om mee te doen? Meld je dan nog snel voor 1 februari aan (op www.sportvisserijnederland.nl zijn alle gegevens en het inschrijfformulier te downloaden). Dan is je inschrijving nog op tijd binnen voor Carp Zwolle. Op die beurs vindt zondagmiddag 5 februari om 13:30 uur namelijk een happening plaats waarbij via loting live bekend wordt gemaakt welke 36 vrije koppels gaan deelnemen. Daar wordt ook bekend gemaakt op welke vier wateren de Topcompetitie Karper wordt gevist.

Regelementen
Bij inschrijving hebben de kandidaten al de voorlopige reglementen van deze nieuwe Topcompetitie ontvangen. Op Carp Zwolle zal na de loting verdere toelichting worden gegeven op de regels die zijn gebaseerd op die van de internationale wedstrijdorganisatie FIPS Eau Douce. Het is daarom al wel duidelijk dat het gebruik van (voer)boten conform de FIPS reglementen niet zal zijn toegestaan. Het wordt dus het klassieke inwerpen en voeren met spods, voerballen, PVA-zakken, etc.

Kosten en prijzen
De inschrijfkosten bedragen € 550,- per koppel. Dit is inclusief een bijdrage van € 100,- voor een fonds waarmee spiegelkarpers zullen worden uitgezet in water van de visrechthebbenden die een water ter beschikking hebben gesteld voor de Topcompetitie. In de reeks van vier wedstrijden vervalt het slechtste resultaat en tellen de resterende drie voor einduitslag. Voor de winnaars van het eindklassement zijn er geld- en materiaalprijzen beschikbaar met een totale consumentenwaarde van meer dan € 10.000,-. Bij een aantal wedstrijden kunnen er ook een zeer beperkt aantal dagkoppels meedoen. Zij dingen wel mee naar de dagprijzen, maar komen niet in aanmerking voor de eindprijzen of WK selectie. De kosten voor dagdeelname bedragen € 175,- en koppels die zijn uitgeloot hebben voorrang.

Bron: Sportvisserij Nederlad