Karperkrant.nl

Veel animo voor topcompetitie karper

zondag 8 januari 2012
De belangstelling voor de Topcompetitie Karpervissen is overweldigend groot. Het aantal voorinschrijvingen zit al ruim over de 200.

terwijl er maar plek is voor 40 koppels – waarvan vier koppelplekken zijn vergeven aan de drie karperbladen en hoofdsponsor JRC/Berkley/Pure Fishing. Op de beurs Carp Zwolle wordt daarom geloot om de beschikbare plekken.

De officiële inschrijving voor de Topcompetitie Karpervissen is begin januari gestart. Wil je ook kans maken om mee te doen? Meld je dan nog snel voor 1 februari aan. Dan is je inschrijving nog op tijd binnen voor Carp Zwolle. Op die beurs vindt zaterdagmiddag 4 februari namelijk een happening plaats waarbij via loting live bekend wordt gemaakt welke 36 koppels zullen gaan deelnemen. Daar wordt ook wereldkundig gemaakt op welke vier wateren de Topcompetitie Karper zal worden gevist.

Regelementen
Bij inschrijving hebben de kandidaten al de voorlopige reglementen van deze nieuwe Topcompetitie ontvangen. Op Carp Zwolle zal verder worden ingegaan op de regels voor deze wedstrijdreeks en de mogelijk laatste aanpassingen worden besproken.

De regels kunnen mogelijk nog iets wijzigen omdat de internationale wedstrijdorganisatie FIPS Eau Douce eind januari reglementswijzigingen zou kunnen doorvoeren. Het is al wel duidelijk dat het gebruik van (voer)boten conform de FIPS reglementen niet zal zijn toegestaan. Het wordt dus het klassieke inwerpen en voeren met spods, voerballen, PVA-zakken, etcetera.

Kosten en prijzen
De inschrijfkosten zullen € 550,- per koppel bedragen. Dit is inclusief een bijdrage van € 100,- voor het fonds waarmee spiegelkarpers zullen worden uitgezet in water van de visrechthebbenden die een water ter beschikking hebben gesteld voor de Topcompetitie. In de reeks van vier wedstrijden vervalt het slechtste resultaat en tellen de resterende drie voor einduitslag.

Voor de winnaars van het eindklassement zijn er geld- en materiaalprijzen beschikbaar met een totale consumentenwaarde van meer dan € 10.000,-. Bij een aantal wedstrijden kunnen er ook een zeer beperkt aantal dagkoppels meedoen. Zij dingen wel mee naar de dagprijzen, maar komen niet in aanmerking voor de eindprijzen of WK selectie. De kosten voor dagdeelname bedragen € 175,- en koppels die zijn uitgeloot hebben voorrang.

Bron: Sportvisserij Nederland