Karperkrant.nl

Wijziging visserij regels per maart 2012

maandag 22 augustus 2011
Sportvisserij Nederland is blij met de verruiming van sportvismogelijkheden. Na een intensieve lobby van Sportvisserij Nederland treedt namelijk per 1 maart 2012 een aantal belangrijke wijzigingen in werking die de mogelijkheden voor sportvissers flink..

verruimen. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie werkt momenteel bijvoorbeeld hard aan het afschaffen van de gesloten tijd voor de worm, het nachtvisverbod en legaal vissen op meerval.

Het verzoek aan de minister voor wijzigingen in de visserijreglementen is ingegeven door de wens om te komen tot een vermindering van het aantal regels, vereenvoudiging van de regels en veranderingen op het gebied van de visserij, visstand en de waterkwaliteit. Het voorstel tot wijziging dat er nu ligt, stemt voor het grootste deel tot tevredenheid omdat overbodige regels worden afgeschaft en de mogelijkheden voor sportvissers worden verruimd.

De belangrijkste wijzigingen per 1 maart 2012 zijn:

Meer Informatie?

Bij een aantal wijzigingen vervallen vergunningplicht electrovisapparaat en instellen van zones waar het verboden is om te vissen heeft Sportvisserij Nederland kanttekeningen geplaatst en werkbare alternatieven aangedragen.

-> Het totale voorstel met wijzigingenzijn hier te vinden.
-> Lees hier de reactie van Sportvisserij Nederland(PDF)
-> Meer visserijwetten en -regels