Karperkrant.nl

Zorg over stort vervuild slib in karpergat Giesbeek

woensdag 10 augustus 2011
Er is verontrusting in Giesbeek over het plan van de Grondbank om vervuild slib in het zogeheten 'karpergat' van Giesbeek te storten. Het gaat om 120.000 kubieke meter grond in de categrorie 'licht verontreinigd slib', dat nog niet is afgegraven.

De Giesbeekse visverening Ons Genoegen staat welwillend tegenover het plan, omdat het niet ongunstig zou zijn voor de visstand. Henk Hoegen uit Giesbeek maakt zich daarentegen grote zorgen.

Hij vreest dat waardevol natuurgebied rond de waterplas naar de knoppen gaat. Hoegen, die controleur is voor de afdeling Midden-Nederland vanSportvisserij Nederland, vreest ook dat het plan een nadelig effect heeft op de visstand.

Meer over de stort van het vervuilde slib is te lezen in De Gelderlander, editie Liemers, van woensdag 10 augustus 2011.

Check: http://www.gelderlander.nl/