Karperkrant.nl

Efteling Update!

maandag 11 juli 2011
Nadat we vorige week het item over de karpers in de Efteling gepost hadden kregen we weer bericht van Eduard. Hij weet inmiddels meer over het lot van de karpers uit de Efteling!

Of ze helemaal eerlijk zijn weten we natuurlijk nooit 100% maar laten we er maar gewoon vanuit gaan.
Hier volgt de reactie van de Efteling op de mail van Eduard:

De karpers worden binnenkort met een net uit de Vonderplas geschept. Om de karpers eenvoudig te vangen zal het waterpeil verlaagd worden. De karpers worden met veel zorg gevangen door een gespecialiseerd bedrijf, dit om beschadiging zoveel mogelijk te voorkomen. De levende karpers worden opnieuw uitgezet in visvijvers van hengelsportverengingen in Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland. Ook tijdens het transport wordt zorgzaam om gaan met de vis, zo liggen in de bassins speciale kussens die beschadigingen aan de vis voorkomen. 

Omdat de vrachtwagens meestal niet helemaal tot aan de waterkant kunnen rijden, wordt er gebruik gemaakt van een speciale loszak die aan de vistanken bevestigd wordt. Het grote voordeel van de loszak is dat deze werkt als een soort glijbaan, waardoor de vis met 1 soepele beweging vanuit de vistank het water inglijdt. Dit is beter, omdat zo beschadiging aan de vis tot een minimum wordt beperkt.

We vertrouwen erop u hiermee voldoende geīnformeerd te hebben