Karperkrant.nl

Karpervissers tegen zwerfvuil!

donderdag 7 juli 2011
De mannen van Karper Club Nederland zijn met een wereldplan gekomen. Niet alleen goed voor onze prachtig mooie, en straks, nog mooiere stekken.. maar ook nog eens voor het imago van de Nederlandse karpervisser!|"Ten gevolge van overvloedig zwerfvuil wordt het viswater te vaak ontsierd. Wordt het niet tijd dat we er met zijn allen wat aan doen? De KCN neemt hierin weer het voortouw, we zullen op de markt komen met een t sirt waarin we laten zien dat wij als echte karpervissers het zat zijn in de rommel te zitten van een ander.

Melden zwerfafval
Het melden van zwerfafval kan bij de gemeente. Grote gemeenten hebben vaak een milieuklachtenlijn, in kleine gemeentes is de reinigingsdienst of de afdeling openbare ruimte het juiste loket voor klachten over rommel op straat. In natuurgebieden zijn de specifieke beheerders verantwoordelijk. De gemeente kan u wel vertellen wie die beheerder is. Er zijn diverse nieuwe meldsystemen in werking en ontwikkeling, onder andere www.buitenbeter.nl of de gemeentelijke bel&herstellijn (ook voor schade aan de openbare ruimte).

Acties tegen zwerfvuil
Het tegengaan en verwijderen van zwerfafval is een taak van de gemeente. Maar ook andere organisaties organiseren campagnes en projecten om zwerfvuil te voorkomen.

De gemeenten zijn niet alleen verantwoordelijk voor het verwijderen van zwerfafval maar ook voor het voorkomen ervan. Dat doen zij door het plaatsen van afvalbakken en het geven van voorlichting, vaak in de vorm van campagnes. Regels om zwerfafval te voorkomen zet de gemeente in de afvalstoffenverordening. Zo is het verboden om blikjes of papier op straat weg te gooien. Wie dat toch doet is officieel in overtreding, en riskeert een boete van 70 euro. De gemeente stelt handhavers in om die boetes uit te delen. Wie de boete niet betaalt, kan voor de rechter komen.


T-shirt
In onze actie brengenwij een t-shirt op de markt gaan brengen met de tekst karpervissers tegen zwerfvuil. Met het geld wat we gaan verdienen zullen we afvaltonnen van 'Nederland schoon' gaan aanschaffen en deze gratis aanbieden aan div. hengelsportclubs met eigen water en die deze tonnen ook gaan legen. Daarnaast gaan we diverse acties opzetten in samenwerking metverschillende organisaties. Kosten t shirt 16,95 ex verzending.

Sponsoren aanmelden
Ook zal er een aparte pagina worden aangemaakt op de site waar we deze acties gaan plaatsen en onze sponsoren neer gaan zetten. Dus sponsoren meld je aan op info@karperclubnederland.nl ; elk bedrijf en website is welkom. De info zal dan naar u worden gestuurd."

Meer info vind je op de site van KCN

Bron: KCN / Sportvisserij Nederland