Karperkrant.nl

Ervaren vissers leren jongeren vissen

woensdag 6 juli 2011
De interesse van de jeugd voor het hengelen, groeit. Gisteren hebben 73kinderen en jongeren een initiatie gekregen in de hengelsport.

De initiatie werd georganiseerd door De Wedstrijdvisser. Organisator Steve Salomez vroeg aan elf ervaren vissers om 73jongeren in de verschillende hengeldisciplines in te wijden.

Voor de eigenlijke visvangst, mochten de jonge vissers eerst hun vislijn klaar maken. Daarna kwam het grote werk, vissen vangen. Ze kregen heel wat deskundige uitleg en tips, zoals hoe ze een vis moeten onthaken en terugplaatsen in de natuur. Dat er 73kinderen deelnamen aan het initiatief verwondert de organisator niet echt.

Goede evolutie

'De belangstelling voor het hengelen stijgt,' vertelt Salomez. 'De jongste paar jaar zetten 12-13jarigen zich liever aan de waterkant in plaats van op straat. Dat is een goede evolutie. Er zijn hier voor de Ieperse vestingswateren ongeveer 500visverloven uitgeschreven. Dat betekent ongeveer duizend hengels. Het is dus jammer dat er slechts 40pontons zijn van waarop hengelaars kunnen vissen. Dat zijn er duidelijk niet genoeg.'

Boterplas

Om te leren vissen is de Boterplas ideaal. Daar zitten heel wat kleine vissen. In de rest van de grachten is dat veel minder. De aalscholver wordt door de vissers als grote boosdoener nagewezen. 'Moesten er in bepaalde delen, zoals hier aan het eilandje, meer waterplanten groeien, dan zouden de vissen meer schuilmogelijkheid hebben', zegt Salomez. 'De voetbalvelden op de sportzone worden besproeid met water uit de vestingen, waardoor het waterniveau is gezakt. Dat is zeker niet bevorderlijk, die vogel geraakt zo veel gemakkelijker aan de vissen.'

De toestand op Zillebekevijver en in het Ieperleekanaal tot aan de IJzer is sterk verbeterd. Maar aan de grachten is volgens de vissers nog heel wat werk aan de winkel.

Bron: Nieuwsblad.be