Karperkrant.nl

Nieuw bestuur Sportvisserij Nederland

dinsdag 7 juni 2011
Op de zesde algemene ledenvergadering van Sportvisserij Nederland die begin juni plaatsvond, is een nieuw bestuur benoemd. Menno Knip bekleedt daarin de functie van voorzitter en hij wordt..

..bijgestaan door Peter Paul Blommers, Eric Marteijn en Rien Openneer. Het bestuur wordt gecompleteerd door afgevaardigde bestuursleden van de federaties.


Oud-voorzitter Nol Sweep (rechts) draagt de voozrzittershamer over aan Menno Knip.

Menno Knip heeft gewerkt bij de ministeries van FinanciŽn en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Ook is hij gedurende 25 jaar burgemeester geweest van de gemeenten Hasselt, Noordoostpolder en Almelo. Tevens heeft hij diverse bestuurlijke functies bekleed, waaronder voorzitter van het Overlegorgaan Water en Noordzee en voorzitter van de stuurgroep Beleidsvisie van de stichting Recreatie Toervaart Nederland. Thans is hij senator voor de VVD in de Eerste Kamer en voorzitter bij overlegorganen van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.


Peter Paul Blommers

Peter Paul Blommers is het nieuwe bestuurslid communicatie van Sportvisserij Nederland. In het dagelijks leven is hij werkzaam als algemeen directeur van marketing- en communicatiebureau Ogilvy. Daarbij is hij al sinds zijn jeugd een fervent karpervisser, heeft hij een eigen hengelsportmuseum en werkt hij aan een boek over de geschiedenis van de Nederlandse sportvisserij.


Eric Marteijn

Eric Marteijn is benoemd tot bestuurslid Water, visserij en visstandbeleid. Voor hem geen onbekende terreinen aangezien hij hier als directeur bij Rijkswaterstaat in diverse projecten mee te maken heeft gehad. Zo was hij onder meer betrokken bij de aanleg van vistrappen bij de stuw van Borgharen en het ecologisch herstel van Rijn en Maas. Marteijn is een fanatiek snoekbaarsvisser.


Rien Openneer

Rien Openneer is de nieuwe penningmeester van Sportvisserij Nederland. Hij is jarenlang werkzaam geweest als register accountant en partner van een middelgroot accountantskantoor waar hij ook lid van de Raad van Bestuur was. Tegenwoordig is hij zelfstandig bedrijfsadviseur. Openneer is een recreatief sportvisser.

Afscheid door oud bestuur
De korte, formele algemene ledenvergadering in Conferentiecentrum Zonheuvel te Doorn stond ook in het teken van het afscheid van het oude bestuur. De oud-bestuursleden Nol Sweep, Ben Biondina, Leo Overdijkink, Gerrit Sloot, Sake van der Meer, Geertje Veenstra en Hans Spruijt werden in het zonnetje gezet als dank voor hun jarenlange inzet. Ook kreeg ieder van hen de gouden erespeld uitgereikt en werd oud-voorzitter Nol Sweep benoemd tot erelid. Tenslotte werden de jaarrekening en het jaarverslag van 2010 goedgekeurd en ingestemd met de begrotingen voor 2011 en 2012. In die laatste is opgenomen dat de afdrachten ook in 2012 ongewijzigd blijven.De oud-bestuursleden Sake van der Meer, Ben Biondina, Gerrit Sloot, Leo Overdijkink, Nol Sweep, Geertje Veenstra en Hans Spruijt (v.l.n.r.) werden onderscheiden met de gouden erespeld van Sportvisserij Nederland.

Bron: Sportvisserij Nederland