Karperkrant.nl

Meervalonderzoek Limburgse maas

woensdag 13 april 2011
De Europese meerval was in ons land nagenoeg uitgestorven, maar wordt tegenwoordig weer volop waargenomen. In het bijzonder in de Limburgse Maas. Om meer te weten te komen over deze fascinerende vis, gaat Sportvisserij Nederland, in samenwerking met..

Sportvisserij Limburg komende zomer bij Roermond onderzoek doen naar de meerval. 
De Europese meerval is nu nog opgenomen in de lijst van bedreigde soorten (Flora- en Faunawet), maar is de laatste decennia bezig aan een spectaculaire comeback. Populaties meerval lijken zich overal in Nederland te herstellen in het bijzonder op de Maas in Limburg. Daar worden grote aantallen meerval waargenomen door duikers, sportvissers en als bijvangst van beroepsvissers. Ook is er al paaiende meerval waargenomen.
In de visserijwet
Voor Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg was dit aanleiding om een onderzoek te starten. Dit zal plaatsvinden nabij Roermond en zich richten op de mogelijke paaiplaatsen, het migratiegedrag en de populatieopbouw van de meerval in de Maas. De start van het onderzoek staat gepland voor begin juni 2011. Het uiteindelijke doel van dit onderzoek is om aan te tonen dat de meervalpopulatie dusdanig is hersteld dat deze soort weer kan worden opgenomen in de Visserijwet.

Meldpunt meerval
Vang je een meerval? Maak dan een foto en meet indien dit gemakkelijk en snel te doen is de lengte en het gewicht. Zet de vis zo snel mogelijk onbeschadigd terug in hetzelfde water. Meld de vis via dit meldpunt.