Karperkrant.nl

KSN regio Fryslân..

maandag 14 maart 2011
De Karperstudiegroep regio Fryslân timmert al jaren hard aan de weg. Sinds de oprichting in 2005 is er een hoop bereikt. Met de lancering van haar nieuwe website zet de KSN regio wederom een stap in de juiste richting.

Na het toetreden van de twee nieuwe bestuursleden, Arjan Verkoelen en Peter Miedema is er door het 5 man sterke regiobestuur volop gas gegeven! De KSN regio Fryslân is vooral bekend om haar SKP’s.

Sinds 2005 loopt het grootste spiegelkarperproject op boezemwater in Nederland wat een looptijd van 10 jaar heeft en een totale uitzet van 17000 kilo karper bedraagt. Op de website zijn maar liefst meer dan 40 sponsoren ondergebracht welke onze regio financieel steunen in het verwezenlijken van onze doelen. Eén daarvan is het halen van de nota ‘herintroductie van de
spiegelkarper in de Friese boezem’. Zonder deze sponsoren was het niet mogelijk geweest om deze website te kunnen realiseren en onze activiteiten gestalte te kunnen geven. Langs deze weg willen wij een ieder die heeft bijgedragen dan ook bedanken!

Naast het uitzetten van spiegelkarper realiseert de KSN regio ieder jaar twee goedbezochte meetings in een prachtige locatie gelegen aan één van de betere karperwateren van Friesland. Tevens houdt de regio ieder jaar een regio BBQ en een regio penvisdag waar men zich voor kan opgeven via de site. Doordat het nieuwe bestuur een heldere en transparante communicatie
wil voeren met haar leden en er op het gebied van informatiedeling in de provincie zoveel te doen is, is er besloten om een geheel nieuwe en eigentijdse site te lanceren. 

Via de collega regiovertegenwoordiger Eddy Norder kwamen wij uit bij Nico Dusink van www.nd4design.nl. Deze heeft voor ons de site gebouwd zoals wij deze wilden hebben. Met trots presenteren wij dan ook de nieuwe KSN regio site!

Geïnteresseerd? Kijk dan op www.ksnregiofryslan.nl