Karperkrant.nl

Nauwelijks plek voor..

vrijdag 4 maart 2011
Sportvissers in Lottum zijn erg boos over de ontwikkelingen aan de Maas. De Lottumse visclub Willem Barendsz heeft bezwaren over de ontwikkelingen langs en aan de Maas.

Op de meeste plaatsen langs de rivier zijn brede stroken prikkeldraad geplaatst waarbinnen Galloway-runderen lopen, een initiatief van Stichting het Limburgs Landschap. De runderen begrazen het afgezette gebied. Volgens de sportvissers is er te weinig rekening gehouden met hengelliefhebbers en verdwijnt alles achter prikkeldraad.In een brief aan Sportvisserij Limburg spreekt de Lottumse hengelsportvereniging haar ongenoegen uit over met name de bereikbaarheid van visplaatsen langs de Maas. Sportvisserij Limburg is de belangenbehartiger voor circa 30.000 sportvissers binnen Limburg. Volgens voorzitter Henri Gommans van HSV Willem Barendsz neemt de ongerustheid onder de sportvissers toe nu er nauwelijks nog enige fatsoenlijk bereikbare visplaatsen langs de Maas zijn. "Als reactie hierop hebben we 10 maart een afspraak met een afgevaardigde van het Limburgs Landschap. Wij hopen dat er nog wat te redden valt voordat alles achter prikkeldraad verdwijnt", is zijn reactie.

De visclub laat in de brief aan Sportvisserij Limburg weten grote bezwaren te hebben tegen de krimpende en alsmaar moeilijker bereikbare visplaatsen van de Lottumse oevers langs de Maas. "Jaren geleden is er een persriool aangelegd, welke onder de oevers van de Maas loopt. Hierbij moest ook de Siebersbeek worden gepasseerd. De oorspronkelijke bodem van de beek kwam hierdoor zo'n 1,5 tot 2 meter hoger te liggen. Eerst kon bij de uitmonding van de beek in de Maas het hele jaar door gevist worden. Ook werd deze ingang door vissen gebruikt om te paaien. Nu is dat niet meer mogelijk. Door het huidige beleid, de sterke en storende begroeiing is ook bij hoog water deze beek niet meer bevisbaar. Voor ons is hierdoor een compleet viswater verloren gegaan", aldus de voorzitter.

De hengelsportliefhebber vervolgt: "Net ten noorden van de Siebersbeek is de Maasoever uitermate geschikt om te vissen. Het water is er vrij diep langs de oever en ideaal om te vissen. Door de visclub werd deze plek gebruikt om wedstrijden te organiseren omdat iedereen hier voldoende diepte had. Oudere mensen in Lottum noemen het niet voor niks de loswal. Dat heeft te maken met de egale diepte van de Maas op die plaats. Jammer genoeg moest ook hier zo nodig afrastering geplaatst worden en blijven de sportvissers boos weg", zegt de sportvisser.

Ten noorden van de Lottumse pont, richting Broekhuizen, was eerst een vrij lang deel van de oever mobiel goed bereikbaar. Sportvissers van heinde en verre trof men daar aan omdat het een van de weinige plekken was waar men met hengelspullen gemakkelijk aan de Maasoever kon komen. Volgens Gommans is dat inmiddels ook verleden tijd en blijven de vissers weg. Meer dan de helft van alle leden van de visclub durft niet in de wei waar de Galloway-runderen rondlopen. Al helemaal niet wanneer die ook nog eens kalveren hebben. Enkele leden hebben een visboot aangeschaft en enkele andere hengelaars overwegen dit ook te doen. Volgens de voorzitter is dat geen echte oplossing. "De Maas wordt voor sportvissers op deze manier onbereikbaar", zegt Gommans. Het Limburgs Landschap laat weten 10 maart de locaties langs de Maas in Lottum te willen bezoeken en in gesprek te zullen gaan met de vissers. Wezenlijke veranderingen ten aanzien van het ingezette beleid omtrent begrazing en beheer van de natuur langs de Maas zijn volgens het Limburgs Landschap niet aan de orde. Voor de visclub is de maat vol. "Straks is heel Lottum omringd met prikkeldraad, om de natuur te beschermen. Dan kan toch niet de bedoeling zijn", aldus de voorzitter van de Lottumse visclub.

Bron: hallohorstaandemaas.nl