Karperkrant.nl

'Harde dobber' is noodzaak

woensdag 2 maart 2011
Ons Vermaak regelt sinds dit jaar de uitgifte van visvergunningen voor de Kamper wateren. En daar varen sportvissers wel bij, zo stelt de hengelsportvereniging. Naast een slordige 150 nieuwe leden - tot dusver - hebben de Kamper visrechten..

Ons Vermaak ook een hoop commentaar opgeleverd. De overdracht van de viswateren van de gemeente Kampen aan de hengelsportvereniging met ingang van januari dit jaar is niet bepaald soepeltjes verlopen, hebben voorzitter Renko van Bodegraven en secretaris Erik Jager gemerkt.


Met de nieuwe regeling is ook de gemeentelijke vergunning vervallen, die 12,95 euro kostte. In plaats daarvan moeten sportvissers nu veertig euro neertellen voor de Vispas via Ons Vermaak. "Voor onze leden wordt het goedkoper, niet-leden zijn nu meer geld kwijt, dat klopt. Maar daar staat wel wat tegenover."

Direct voordeel is dat je als sportvisser met vergunning landelijk een hengeltje mag uitgooien. Maar het is ook belangrijk voor de sportvisserij in de toekomst, zo stellen ze. "Wij hebben, als vereniging, geen winstoogmerk", aldus Van Bodegraven. "Al het geld dat overblijft - na afdracht aan de gemeente, Sportvisserij Nederland en de federatie Oost Nederland - wordt besteed aan zaken die ten goede komen aan de sportvissers. Zoals onderhoud, activiteiten voor de jeugd, visuitzettingen", somt hij op.

Plus een betere toegankelijkheid en meer visplaatsen creŽren voor mindervaliden, vult Jager aan. En het 'visstand beheerplan'. "Voor elk water brengen we het maai- en snoeiwerk in kaart en welke vis er wordt uitgezet. Daarmee lopen we voor op de wetgeving."


"Zonder goed plan voor het beheer van de visstand kunnen we over tien jaar helemaal niet meer vissen", stellen Renko van Bodegraven (rechts) en Erik Jager van Ons Vermaak, hier bij de 'woonwagenkolk' aan de Flevoweg, een van de wateren van de hengelsportvereniging. foto Sacha Wunderink

Daarbij is het nu, dankzij eenduidige regelgeving, eenvoudiger om eventuele 'wildgroei aan de waterkant' aan te pakken. Van Bodegraven: "Zoals tenten en barbecues, dat is bijvoorbeeld bij de de IJssel best een probleem. Wij hebben als vereniging twee boa's (buitengewoon opsporingsambtenaar), die ook een proces-verbaal - bekeuring - mogen schrijven en zij controleren gericht bij onze wateren." Vorig jaar hebben de boa's al met al zo'n twaalfhonderd vissers gecontroleerd, aldus Jager, en dat was 'goed' voor tachtig bekeuringen.

Om de pijn voor de nieuwe leden tegen wil en dank een klein beetje te verzachten, kunnen zij zich aanstaande vrijdagavond aanmelden en hoeven dan - eenmalig - geen inschrijfgeld te betalen. Dat scheelt toch 3,50 euro voor volwassenen en 3 euro voor de jeugd.

De extra inschrijfavond op vrijdag 4 maart is van 18.30 tot 21.30 uur en wordt gehouden in het clubgebouw Ons Vermaak aan de Veerweg 18 in Kampen. Ook bestaande leden zijn dan welkom om de vergunning af te halen.
    Bron: Stenor