Karperkrant.nl

Sportvissers tegen..

maandag 28 februari 2011
Drie nieuwe organisaties zijn toegetreden tot de Coalitie Hart voor Natuur. Dit zijn Sportvisserij Nederland met 570.000 leden, de Nederlandse Bijenhoudersvereniging en het Wandelplatform-LAW. Zij zijn het volstrekt niet eens met de desastreuze..

bezuinigingen die het kabinet ten aanzien van natuur en recreatie wil doorvoeren. De sportvisserij is verontwaardigd over de bezuinigingen op een natuurlijker inrichting en beheer van de Nederlandse wateren. Met name het niet openzetten van de Haringvlietsluizen is een onverwachte teleurstelling. De rijksoverheid maakt zich hiermee ongeloofwaardig. Vele vissoorten zoals de zalmzeeforelfint en elft kunnen hierdoor niet van zee naar het binnenwater trekken om zich voort te planten en worden aldus ernstig in hun voortbestaan bedreigd.


De Haringvlietsluizen

Ook voor herstel van de met uitsterven bedreigde paling is het op een kier zetten van de Haringvlietsluizen essentieel. Dit nieuwe kabinetsbeleid staat haaks op tal van internationale afspraken en vele miljoenen aan binnen- en buitenlandse investeringen in de bovenstroomse gebiedsdelen dreigen er door verloren te gaan.

Bron: Sportvisserij Nederland