Karperkrant.nl

Sneek 200 spiegelkarpers..

vrijdag 25 februari 2011
Toch fijn als je graag op karper vist en in Sneek woont! Daar zijn namelijk ron de 200 prachtige spiegeltjes uitgezet door de KSN. De kleine Franse visjes wegen nu nog rond de 2 kg maar moeten uitgroeien tot de nieuwe monsters van Friesland!

De Karper Studiegroep Nederland regio Fryslân heeft deze week tussen de 150 tot 200 spiegelkarpers uitgezet in de Oudvaart bij Sneek.

De jonge karpers zijn aangevoerd van een kwekerij in Frankrijk. Het gaat om vissen van rond de veertig centimeter met een gewicht van 2 tot 2,5 kilogram. ,,In totaal hebben we ongeveer 270 kilo spiegelkarper uitgezet”, aldus Wijtze TjoeIker. Woonachtig in Sneek is hij sinds 2005 nauw betrokken bij het in stand houden van de met uitsterven bedreigde spiegelkarper.

Dat heeft niks te maken, zo verduidelijkt Tjoelker, met smerig water of iets dergelijks. ,,Nee, hoewel het water nog niet helemaal voldoet aan de Europese Kaderrichtlijn Water is het hier inmiddels goed genoeg. Nee, het dreigende uitsterven heeft temaken met de genetica. Als je twee spiegelkarpers kruist betekent dat niet kleine spiegelkarpertjes. Een groot deel darvaan is schutkarper. Als je dan door kruist betekent dat dat er op den duur geen spiegelkarpers overblijven. Vandaar dat wij met het uitzetten van spiegelkarper de natuur een beetje proberen te helpen.”

Bron: Sneeker Nieuwsblad