Karperkrant.nl

De otter weer gesignaleerd!

maandag 24 januari 2011
De otter is terug in de Achterhoek! De dieren zijn op meerdere plekken langs de Oude IJssel gesignaleerd. De inspanningen van onder meer de provincie en het waterschap om te zorgen voor ecologische verbindingszones werpen dus hun vruchten af.

Samen met het Waterschap Rijn en IJssel werkt de provincie al jaren aan de inrichting van de Oude IJssel als ecologische verbindingszone. Een dergelijkeverbindingszone zorgt ervoor dat dieren zich van het ene naar het andere natuurgebied kunnen verplaatsen. Zon zone bestaat namelijk uit een schakeling van kleine leefgebieden (stapstenen) die een multifunctioneel gebied doorsnijden.

De otter in Nederland
De otter (Lutra lutra) hoort tot de marterachtigen. Het is een groot slank dier, van neus- tot staartpunt bijna anderhalve meter lang. Vroeger kwam hij in waterrijke gebieden algemeen voor. Na 1960 verdween de otter door verlies en versnippering van zijn leefgebied, toenemende verkeersdrukte en watervervuiling. Ook werd tijdens strenge winters nog lang jacht gemaakt op de otter.

Herintroductie van de otter in Nederland
In 1988 verdronk de laatste Nederlandse otter in een moderne kunststof visfuik en werd de soort uitgestorven verklaard in Nederland. Al snel ontstonden plannen voor herintroductie. In Nationaal Park Weerribben-Wieden, in de Kop van Overijssel, zijn in 2002 15 otters uitgezet. Tot 2008 volgden er nog 16 deels ook uitgezet in Zuidwest- Friesland. Zo maakt de otter zijn comeback. En dat geeft hoop voor de toekomst.

Met dank aan Freek Niewold die deze toch wel bijzondere foto ter beschikking heeft gesteld.