Karperkrant.nl

Initiatiefvoorstel PVDD

dinsdag 18 januari 2011
fgelopen maandag 10 januari behandelde de adviescommissie WAMEN (Water, Agrarische Zaken, Milieu, Economie en Natuur) van de Provinciale Staten in Noord-Holland het initiatiefvoorstel ‘Wat zullen we missen aan het vissen?’

van de Partij voor de Dieren. Dankzij inspraak van Sportvisserij NoordWest Nederland is dit voorstel weggestemd.

Met haar initiatiefvoorstel beoogde de PvdD aanvullende voorwaarden op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu voor het te verhuren visrecht van provinciale wateren. Daarnaast wilde ze een onderzoek naar het effect van sportvissen op de visstand. Nadat Sportvisserij NoordWest Nederland het belang van de sportvisserij in Nederland had toegelicht, daarbij de bestaande wettelijke kaders had aangegeven en vertelde wat de sportvisserij doet op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu, stemde de PVDA, CDA, D66 en VVD het voorstel weg omdat aanvullend beleid hen overbodig leek.

Bekijk hier het initiatiefvoorstel


Bron: sportvisserijnoordwestnederland.nl