Karperkrant.nl

Massale vissterfte..

zondag 16 januari 2011
In het gebied 'Vierkensbroek' liggen momenteel honderden dode vissen op de oevers. Natuurpunt wijt de sterfte aan de ongewone temperatuurschommelingen.

Het Vierkensbroek tussen Testelt en Averbode is één van de parels in het natuurgebied Demerbroeken. Natuurpunt herstelde deze biotoop de laatste jaren in zijn oorspronkelijke natuurlijke evenwicht. De vogelkijkhut die de vereniging er bouwde is één van de meest idyllische plaatsen van het reservaat.

Enkele dagen geleden toonde de natuur zich van een heel andere zijde. Op de oevers van het uitgestrekte meer lagen honderden dode vissen, meestal karpers. Een aantal natuurliefhebbers stelden zich vragen over hoe zoiets kon gebeuren. Ze vroegen zich ook af wat er met de kadavers ging gebeuren. Die veroorzaken steeds nadrukkelijker geurhinder.

‘De vissterfte is een gevolg van een natuurlijk proces’, zegt Pol Maes, een vrijwiller van Natuurpunt. ‘Door het zeer late warme weer en de daaropvolgende plotse en extreme koude ontstaan reacties die fataal zijn voor de vissen. Maar niet alle vissen in deze biotoop zijn gestorven. De natuur heeft voldoende veerkracht om zich van deze klap te herstellen’.

‘Momenteel ruimen we de gestorven vissen op’, verklaart Maes. ‘We halen de kadavers uit het water en verzamelen ze in recipiënten. Die worden daarna opgehaald door het verwerkingsbedrijf Rendac’.

Bekijk de verschrikkelijke video hier

Bron: Nieuwsblad.be