Karperkrant.nl

1600 KG Kruiskarper

dinsdag 28 december 2010
Veel afgesloten viswateren hebben een minder goede visbezetting vanwege o.a. de aalscholverpredatie. Veel hengelsportverenigingen zetten ter compensatie van de minder goede visbezetting witvis op de afgesloten wateren uit die afkomstig is uit Ďwildvangí

van de grote rivieren. Deze wildvang heeft tweeŽrlei nadelen: vissen uit de grote rivieren gedijen zeer slecht in afgesloten niet stromende wateren en door het wegvangen van vis neemt de bezetting aan witvis op de rivieren nog verder af. Het aalscholverproject heeft aangetoond dat de kruiskarper een vissoort is die minder predatiegevoelig is en daarnaast een sportvis is die ook zeer goed met de vaste hengel te vangen is. De kruiskarper is daarmee een mooie aanwinst op een viswater. 


Om te stimuleren dat verenigingen overgaan tot het uitzetten van vissen afkomstig uit gecontroleerde kweek, subsidieert Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg de levering van kruiskarpers in winterseizoen 2010/2011. De verwachting is dat hiermee steeds meer verenigingen over zullen gaan tot de uitzet van vissen uit gecontroleerde viskweek. 

Op 13 en 14 december is door de firma Vandeput & Zonen uit het Belgische Zonhoven in totaal 1.600 kilo kruiskarper aan een aantal vereniging geleverd. Deze levering isdoor bemiddeling van Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg tot stand gekomen.

Bron: Sportvisserij Limburg