Karperkrant.nl

Wat zouden we missen..

zaterdag 18 december 2010
Dat is de nieuwe slogan van de Partij Voor de Dieren (PVDD)...Want uiteraard willen ze het nog eens even over vissen en vissers hebben. 13 december is er een nieuw initiatiefvoorstel door de partij ingediend bij de Provinicale staten

De fractie van PvdD van de Provinciale Staten in Noord-Holland hebben op 13 december een initiatiefvoorstel ingediend waarbij de partij de Provinciale Staten voorstelt een kaderstellende discussie te voeren over het uitgiftebeleid van visrechten. Daarnaast stelt de partij ook voor een nader onderzoek te doen naar het effect van de sportvisserij op de visstand.


Uiteraard heeft Sportvisserij NoordWest Nederland in een schriftelijke reactie aan alle fracties laten weten hier geen reden voor te zien. Daarbij is aangegeven welke bestaande wettelijke kaders (landelijk) al voorzien in regelgeving op gebied van natuur, milieu en dierenwelzijn. Daarnaast is ook aangegeven dat de PvdD in haar voorstel volkomen voorbij gaat aan het maatschappelijk en economisch belang van de sportvisserij.

Helaas hebben de Provinciale Staten toch ingestemd met een advies over dit voorstel van de commissie WAMEN. Uiteraard zullen we daar de mogelijkheid aangrijpen om tijdens de inspreekronde de commissie te overtuigen dat dit voorstel overbodig is.

Lees hier het initiatiefvoorstel van de Partij van de Dieren

Bron: Sportvisserij Nederland