Karperkrant.nl

SCHUB biedt petitie aan

donderdag 16 december 2010
Namens de Stichting Schub heeft voorzitter Jan Oor dinsdag in Den Haag de petitie 'Nederland nettenvrij' aangeboden aan Boris van der Ham, voorzitter van de Kamercommissie voor Landbouw, Economische Zaken en Innovatie.

In deze door ruim 7600 sportvissers ondertekende petitie wordt gepleit voor een nettenvrij Nederland.

De hoge druk op de Nederlandse visbestanden door de beroepsvisserij, die steeds meer richting de schubvis opschuift,is voor de Stichting Schub de aanleiding om in het geweer te komen tegen deze uitputting van de visstand. Om dit te stoppen, wordt gepleit voor het ultieme middel: een nettenvrij Nederland. Alleen de Nederlandse Sportvisserij enWaterschappen zouden nog netten mogen inzettenten behoeve van een duurzaam waterbeheer.

"Wedenken dat met het aanbieden van deze petitie de problematiek van de overbevissing door de beroepsvisserij nog eens extra op de kaart is gezet bij de politici", zegt Jan Oor. "Gezien het feit dat vrijwel alle Kamerleden die zich voor de verschillende politieke partijen met het onderwerp visserij bezighouden bij de overhandiging van de petitie aanwezig zijn geweest, heb ik daar een positief gevoel over. Vervolgens hopen we dat ze onze petitie nog eens goed doorlezen, de argumenten die we aanvoeren begrijpen, goed tot zich door laten dringenen daarna actieondernemen."

Sportvissers die de missie van de Stichting Schub onderschrijven, kunnen dit nog steedslaten blijken door online depetitiete ondertekenen.

Bron: Sportvisserij Nederland