Karperkrant.nl

Winter komt erg vroeg

maandag 6 december 2010
Dichtgevroren sloten, plassen en kanalen is het beeld wat we volgens de weerberichten de komende dagen te zien krijgen. Prachtig voor de schaatsliefhebbers, maar hoe zit het met de vis?

Na de winter van vorig jaar is er op verschillende plaatsen in het land een behoorlijke vissterfte geweest door de aanhoudende vorst en sneeuwbedekking van het ijs. En de winter valt nu wel erg vroeg dit jaar….

Zeker met de voorspelde sneeuw kan dit erg nadelig zijn voor de vis. Met name doordat het blad nog niet lang geleden van de bomen is gevallen en er nog behoorlijk veel restafval van de waterplanten in het water ligt te rotten. Deze rottingsprocessen gebruiken zuurstof en met de afsluitende ijslaag is er een beperkte aanvoer van zuurstof. Dit kan tot gevolg hebben dat het zuurstofgehalte zo laag wordt dat de vis al snel in problemen komt. Ook kan het vermalen van overtollig water onder het ijs door een desastreuze werking hebben voor de vis, omdat dan het zuurstofarme water uit de ondiepere wateren wordt verspreid over het gehele watersysteem.

Wat kunt u doen? Eerlijk gezegd is het lastig om hier een goede oplossing voor te vinden. Misschien wel het allerbelangrijkste is dat de vis de mogelijkheid heeft om naar diepere water te vluchten. Ook het tijdelijk inlaten van ‘vers’ (zuurstofrijk) water kan helpen. Bemaling onder het ijs moet in ieder geval voorkomen worden.

Mocht u aanwijzingen hebben dat de vis levensbedreigend in het nauw komt door de vorst, neem dan contact op met de POS, zodat wij samen met de betreffende waterbeheerder de mogelijke oplossingen kunnen onderzoeken.
Uiteraard doen wij dit in overleg met de plaatselijke hengelsportvereniging.

Ga in ieder geval niet op eigen initiatief wakken hakken zonder dit met de waterbeheerder te overleggen. Dit is levensgevaarlijk voor de schaatsliefhebbers. Bovendien kan het hakken van wakken zelfs averechts werken omdat dit vaak verzamelpunten zijn van watervogels. De plaatselijk dan massale ontlasting van deze vogels komt de zuurstofhuishouding in het water niet ten goede.

Bron: Sportvisserij Nederland