Karperkrant.nl

Karpervissers dupe..

donderdag 2 september 2010
Gemeenten verbieden het 's nachts kamperen bij viswater om vermeende overlast te voorkomen. Dit erg jammer voor de vele karpervissers omdat zij graag 's nachts vissen en beschutting zoeken in een tentje of paraplu, soms duurt het wel een week om

en bepaalde vis ‘s nachts te vangen (en weer terug te zetten).

Rondom het steeds populairder wordende nachtvissen worden soms complete feestjes gebouwd met alle lawaai en andere overlast van dien. Met name Oost-Europeanen eten alle gevangen vissen ter plaatse op en laten een hoop rotzooi achter, zo zegt de Hengelsport Federatie Midden-Nederland uit Arnhem. In deze landen gelden andere gewoonten dan in ons land waardoor er soms een cultuurconflict ontstaat. De federatie heeft momenteel een probleem met de gemeente Mook en Middelaar, die het nachtelijk kamperen bij de Mookerplas verbiedt. De federatie is zich aan het orienteren hoe dit probleem opgelost kan worden.

,,De gemeente verbiedt het gebruik van kampeermiddelen op voorhand zonder alle ins en outs te kennen van het systeem dat de federatie voor ogen heeft. De gemeente verbiedt het gebruik van kampeermiddelen omdat ze zelf geen controles kan uitvoeren”, laat een woordvoerder van de Gelderse sportvisserijorganisatie weten. ,,Dat is jammer, want op deze manier zijn de goede karpervissers - en dat zijn de meeste - de dupe.’’ 

Nachtvissen is wettelijk toegestaan in de maanden juni, juli en augustus, en langs de grote rivieren het hele jaar door. Maar voor het gebruik van kampeermiddelen moeten de gemeenten hun APV aanpassen. ,,Veel gemeenten in Nederland hebben dat op ons verzoek gedaan, maar een groot aantal gemeenten niet. Omdat ze concurrentie voor campings tegen willen gaan of omdat ze te maken hebben gehad met overlast’’, verklaart Onno Terlouw van de overkoepelende organisatie Sportvisserij Nederland. ,,Dat is jammer, want in goed overleg kunnen we de incidentele problemen wel aan. Onze federaties hebben zelf controleurs en boa's rondlopen. In onder meer Amsterdam, Noord- en Oost-Nederland wordt met de verplichte nachtvispas gewerkt. Van de opbrengst worden controleurs betaald. Wie overlast veroorzaakt, raakt z’n nachtvispas kwijt en mag niet meer 's nachts vissen.’’ 

De zegsman laat weten dat karpervissers de veiligheid in Nederland zelfs kunnen vergroten: ,,De nachtelijke vissers zien nog wel eens iets wat het daglicht niet kan verdragen en zullen het niet nalaten dat te melden...’’