Karperkrant.nl

Veel Meerval in NL

vrijdag 9 juli 2010
Sportvisserij Nederland inventariseert de meervalpopulatie in Nederland. Sportvissers, duikers, beroepsvissers en andere waterrecreanten kunnen hun waarnemingen en vangsten doorgeven via een speciaal ingericht online Meerval Meldpunt.

Op alle grote rivieren, zoals de Maas, Rijn, Waal en IJssel, is het aantal meervallen fors aan het stijgen. Via dit meldpunt weten Sportvisserij Nederland straks beter dan nu waar ze zich bevinden, hoe groot ze zijn en in welke aantallen ze voorkomen.

Met deze gegevens wil Sportvisserij Nederland aantonen dat de meerval algemeen voorkomt in Nederland en zodoende in de Visserijwet opgenomen kan worden. Sportvissers kunnen dan legaal gericht op meerval vissen en hun vangsten melden. Voor sportvissers is deze tot de verbeelding sprekende vis een interessante sportvis met zijn lengte van meer dan twee meter en bek waar een basketbal in past.


Meerval onder water (Foto: Edwin Sterckel)

Onderwateropnames
Onlangs zijn medewerkers van Sportvisserij Nederland tijdens onderzoek naar paaigedrag van barbelen op een grote populatie meervallen gestuit in de Maas, nabij Roermond. Door twee duikende collega’s zijn hier opnames van gemaakt. Hieruit is duidelijk op te maken dat in de Maas een grote populatie meervallen aanwezig is. Dit blijkt ook uit vangstberichten van sportvissers die tijdens het vissen op snoek, snoekbaars en karper geregeld meervallen vangen in die regio.

Bron: Sportvisserij Nederland