Karperkrant.nl

Flevoland boft!

maandag 21 juni 2010
Goed nieuws voor de Flevolandse karpervisser, want het ‘nieuwe land’ wordt nog dit jaar verrijkt met een stevige dosis spiegelkarpers. De uitzettingen vinden plaats in het Weerwater (175 hectare) en de Leeghwaterplas (30 hectare), beide in Almere.

Het feit dat het aantal spiegels in de afgesloten plassen in Almere op twee handen te tellen is”, oppert initiatiefnemer Mark van der Ham als de belangrijkste reden voor de uitzetting.

Van der Ham – zelf een verwoed karpervisser uit Almere – heeft daarom in 2009 bij HSV Ons Genoegen in Almere aangeklopt: “Aangezien er elk jaar wel wat oude spiegels van nature dood gaan, zou er zonder nieuwe visuitzettingen op het Weerwater en de Leeghwaterplas uiteindelijk geen spiegelkarper meer over blijven. En dat zou zonde zijn, want spiegels zijn schitterende vissen die natuurlijk erg gewild zijn onder karpervissers. Daarop heb ik een plan voor spiegelkarperuitzettingen ingediend bij de hengelsportoeggolven vereniging.Vang jij een spiegelkarper?

Nadat de puntjes op de i waren gezet, werd het plan in de ALV besproken en goedgekeurd. Niet veel later werd het plan ook in de VBC Zuiderzeeland goedgekeurd en daarmee was de formele weg vrij snel doorlopen.” Komend jaar al worden de vissen daarom uitgezet. Vang jij een spiegelkarper in het Weerwater of de Leeghwaterplas, maak dan een foto van de
linkerflank van de vis en stuur deze op naar de Karpercommissie Almere: skp-almere@live.nl.

Ook het summiere spiegelkarperbestand van Lelystad krijgt mogelijk al snel een nieuwe impuls, als het aan Raymond Hakkert ligt. Hij nam het initiatief richting HSV Lelystad om in de sierwateren van Lelystad nieuwe spiegelkarpers uit te zetten.

Hakkert: “Het plan is zo goed als klaar en wordt dan ter goedkeuring aan de VBC Zuiderzeeland voorgelegd. Hoewel nog niets zeker is, zijn de reacties tot nu toe positief. Hopelijk kan alles doorgaan.” En om het maar meteen goed te doen in het Flevolandse, licht Hakkert toe dat er inmiddels ook al plannen zijn om het Hoge en lage Vaart systeem – dat door heel Flevoland loopt – van nieuwe spiegelkarpers te gaan voorzien. “Dit spiegelkarperproject staat echter nog in de steigers. We zijn voornemens om dit plan eerst goed af te stemmen en mogelijk samen te werken met HSV Ons Genoegen uit Almere, omdat de Hoge en Lage Vaart immers door de hele Flevopolder lopen.

Bron: Sportvisserij Nederland