Karperkrant.nl

Meer bekeuringen uitgedeeld

maandag 17 mei 2010
REGIO - Politie Zuid-Holland Zuid heeft dit weekend in samenwerking met andere diensten gecontroleerd op visserij. Bij deze controles werden 92 bekeuringen uitgeschreven. Met name voor vissen zonder de juiste papieren, met verboden aas en nachtvissen.

Er werden 199 sportvissers gecontroleerd. Verder waren er bekeuringen voor illegale kampvuren, verkeersovertredingen en een proces-verbaal wegens illegale lozing op het oppervlaktewater.

De politie houdt elk jaar een grootschalige visserijcontrole waarbij het dit jaar opviel dat het aantal bekeuringen hoger lag. Dat kwam vooral door hengelaars die visten op karpers en dat deden in de nachtelijke uren. Ook hadden ze vaak niet de juiste papieren (vergunning) bij zich. De controles vonden vrijdag en zaterdag van 17.00 tot 02.00 uur plaats. Vijftien controleurs gingen op stap en verdeelden zich in ploegen over de drie districten in de regio. De politie Zuid-Holland Zuid organiseerde de controles. Hieraan namen ook medewerkers deel van KLPD, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Waterschap Rivierenland, Sportvisserij Nederland en de provincie Zuid-Holland.

Bron: nieuwsnld.nl