Karperkrant.nl

Waterschap vangt bot

donderdag 8 april 2010
Waterschap vangt botů en niet meer: Geen toestemming voor onderzoek invloed visstand

ZALTBOMMEL - Waterschap Rivierenland mag geen onderzoek doen naar de invloed van vis op de waterkwaliteit in waterwegen van de Bommelerwaard.

De lokale visverenigingen geven geen toestemming. "Alle wateren zijn eigendom van het waterschap, maar het recht om te vissen is verpacht aan de visvereniging. Zij geeft, onder druk van de sportvisserijsector, geen toestemming", licht Albert van de Graaff van het waterschap toe. Hij is teleurgesteld. "Gezien de hoge verwachtingen werd het onderzoek landelijk vanuit het Ministerie van V en W, de waterschappen en de wetenschap gevolgd en ondersteund. Alleen vanuit de sportvisserijsector werd het onderzoek als niet acceptabel geacht en gezien als bedreiging voor haar belangen." Onno Terlouw van Sportvisserij Nederland bevestigt dit. "In eerste instantie ging het om een beperkte ingreep, maar op uitnodiging van een lokale visvereniging hebben we een informatieavond bezocht en constateerden we dat het om 95 procent van de visstand ging. Dat is voor ons acceptabel, je kunt jarenlang niet vissen. Een dergelijke ingreep heeft zich overigens nog nooit duurzaam bewezen en heeft ongewenste effecten zoals wildgroei van waterplanten als gevolg. 

Wij zijn van mening dat het waterschap met het weghalen van vis een gevolg bestrijdt, en niet de oorzaak. Begin maar eens met degelijk peilbeheer en tijdig baggeren, dat heeft veel meer nut. Vis weghalen is echter goedkoop, en met de huidige economische situatie waarin ook een waterschap moet bezuinigingen, is het makkelijk zoiets te opperen."

Het onderzoek richtte zich op de vraag of de waterkwaliteit verbeterd kan worden door in te grijpen in de visstand. Vissen als brasem en karper woelen in de bodem op zoek naar voedsel en vertroebelen daardoor het water. Hierdoor kunnen planten niet groeien en krijgt waterkwaliteit geen kans op verbetering. Het wegvangen van 'een deel van de vissen' heeft volgens het waterschap in meren en plassen geleid tot spectaculaire verbetering van de waterkwaliteit, maar volgens de sportvisserij dus nooit op de lange termijn.

Bron: www.deweekkrant.nl