Karperkrant.nl

Delfland geen afvissing

dinsdag 16 maart 2010
Aan de ophef omtrent het leegvissen van de wateren van Delfland lijkt een eind te komen! Voorlopig dan.. Op de website van Hoogheemraadschap Delfland verscheen namelijk dit bericht:

Veel aandacht voor onderzoek evenwichtig visstandbeheer

In het beheergebied van Delfland is in de eerste helft van maart 2010 aandacht geweest voor het onderzoek naar visstandbeheer en waterkwaliteit. Delfland is zich bewust van gevoeligheden bij sportvissers. Omdat de invloed van visstandbeheer op de waterkwaliteit in sloten en kanalen niet duidelijk is, wilde Delfland dit samen met de twee collega waterschappen Rivierenland, Schieland en de Krimpenerwaard onderzoeken.

Delfland doet in dit project onderzoek naar de effecten van het terugdringen van karpers en brasems in sloten, vaarten en kanalen. Delfland is van mening dat de grootte en samenstelling van deze vispopulatie van invloed kan zijn op de groei en aanwezigheid van waterplanten, waterinsecten en andere vissoorten.

De enorme aandacht van sportvissers voor dit onderzoek heeft Delfland niet verwacht. Vooraf heeft Delfland overlegd met de lokale vertegenwoordigers van de sportvisserij in de Visstandbeheercommissie. Delfland dacht in dit overleg goede afspraken te hebben gemaakt. De landelijke organisatie Sportvisserij Nederland heeft echter ernstige bedenkingen bij het project.

Gezien de ontstane situatie en gevoeligheden bij de sportvissers wil Delfland graag opnieuw met vertegenwoordigers van Sportvisserij Nederland en de lokale hengelsportvereniging om tafel om met alle partijen tot een aanvaardbare oplossing te komen.