Karperkrant.nl

Ruimen vis onaanvaardbaar

donderdag 4 maart 2010
Na de door sportvissers drukbezochte informatieavond over het grootschalig ruimen van de visstand in Delfland, is er contact geweest tussen Sportvisserij Nederland en de drie betrokken waterschappen waar ABB-experimenten gaan plaatsvinden.

Daarop heeft op 3 maart tussen deze partijen een overleg plaatsgevonden waarin Sportvisserij Nederland haar standpunt in deze kwestie nog eens nader heeft toegelicht.

Hierin werd door Sportvisserij Nederland aangevoerd dat veel ABB-experimenten in de praktijk al hebben aangetoond dat deze maatregelen niet werken en de wateren na verloop van tijd weer troebel worden. Alleen het verbeteren van de inrichting en het beheer van de wateren leidt tot een duurzaam gezonder en natuurlijker watersysteem. Dit krijgt dan vervolgens de visstand die er bij past. Sportvisserij Nederland heeft aangegeven graag bereid te zijn om met de waterschappen samen te werken aan een duurzaam water-, natuur- en visstandbeheer.

Het grootschalig ruimen van vis is voor de sportvisserij en ook maatschappelijk gezien onaanvaardbaar we blijven in Nederland dieren ruimen en staat ook haaks op het beleid van het ministerie van LNV. Sportvisserij Nederland heeft dan ook NEE gezegd tegen de proeven van de waterschappen en zal er met haar achterban alles aan doen om dergelijke visruimingen tegen te gaan.

Klik hier voor meer informatie over de achtergronden in dit dossier.

Bron: Sportvisserij Nederland