Karperkrant.nl

Veel Vis Dood

dinsdag 2 maart 2010
De kou van de afgelopen maanden heeft een grote slag toegebracht aan de visstand. In vergelijking met andere jaren hebben veel meer vissen deze winter niet overleefd.

bioloog bij Sportvisserij Nederland. Voor de hengelsport is het volgens Kraal "vreselijk".

Andere hobby
Er zijn plekken waardriekwart van de vissen dood is. In ondiep poldergebied is de schade misschien wel groter, zegt Kraal. "Ik heb mannen jankend aan het water zien staan. Het is sinds 1963 niet zo erg geweest." Kraal heeft sportvissers horen zeggen dat ze maar naar een andere hobby moeten zoeken. "Ze zullen in elk geval soms verder moeten rijden om bij goed viswater te komen."


Bagger
Boosdoener was vooral de vele sneeuw. Sneeuwop het ijs houdt zonlicht tegen, waardoor waterplanten geen zuurstof kunnen maken. Tegelijk liggen op de bodem vaak nog bladeren uit de herfst, die langzaam vergaan en hierbij zuurstof verbruiken.

Het zou allemaal minder erg zijn geweest als sloten en vaarten vaker worden uitgebaggerd, zegt Kraal. "Er is achterstallig baggeronderhoud. Door de dikke baggerlaag is er minder water en dus minder zuurstof."

Kraal zegt dat zijn organisatie de waterschappen elk jaar weer waarschuwt. "Nederland heeft een groot baggerprobleem, maar het lijkt wel of sportvissers de enige zijn die zich daar over bekommeren."

->Luister hier de uitzending met Marco Kraal (selecteer de uitzending van 2 maart, uitzending van 06:00 uur). Het item begint na 51:39 minuten. Of download hier het item met Marco (.MP3)

->Lees meer over vissterfte in Nederland en wat je ertegen kunt doen.


Bron: NOS.nl & Sportvisserij Nederland