Karperkrant.nl

Ruimen in Delfland haalt NRC

maandag 22 februari 2010
De problematiek omtrent het ruimen van vis in Delfland wordt steeds bekender. Ook de landelijke media heeft het probleem aandacht geschonken in o.a het NRC! Dat is alvast een goed teken, ook al zijn we er nog niet!

Sportvissers woedend op waterschap om ruimen vis

Gepubliceerd: 22 februari 2010 13:07 | Gewijzigd: 22 februari 2010 13:23
Door onze redacteur Arjen Schreuder

Rotterdam, 22 febr. Sportvissers in Nederland zijn woedend op drie waterschappen die grote hoeveelheden karper en brasem willen „ruimen” om de waterkwaliteit te verbeteren. De PvdA en de PvdD hebben minister Verburg (Natuur, CDA) en staatssecretaris Huizinga (Waterstaat, ChristenUnie) om opheldering gevraagd.

Drie waterschappen willen bij wijze van proef op drie plaatsen vissen weghalen om daarmee het water minder troebel te maken. Daarmee zouden de waterschappen sneller kunnen voldoen aan de doelstellingen van de ‘Europese Kaderrichtlijn Water’. Het experiment moet duidelijk maken of het weghalen van de vissen bijdraagt aan het versterken van de ecologische balans in sloten, weteringen, vaarten, kanalen en grachten.

De waterschappen stellen dat de vissen niet worden gedood, maar elders weer worden uitgezet. De sportvissers betwijfelen dat, en stellen dat het verplaatsen van deze soorten niet altijd mogelijk is.

Karpers en brasems woelen de bodem om, op zoek naar voedsel, en wervelen kleideeltjes op. Daardoor vertroebelt het water, dringt minder zonlicht binnen en daalt de hoeveelheid zuurstof, zegt een woordvoerder van het Waterschap Rivierenland, dat het experiment leidt. „Sommige vissoorten zijn dominant en daar lijden andere soorten onder. Bijvoorbeeld de snoek, die jaagt op zicht.” Het waterschap vergelijkt de maatregelen met het afschieten van zwijnen op de Veluwe. Minder karpers en brasems leiden tot meer zonlicht en daardoor ook tot meer waterplanten. Vooral kleinere vissen profiteren daarvan.

Het Waterschap Rivierenland doet een proef in de Hoofdwetering van de Bommelerwaard. Het Hoogheemraadschap Delfland vangt vissen weg in de Woudse Droogmakerij bij Den Hoorn en in de Delftse wijk Tanthof-West. Ook het hoogheemraadschap Schieland is deelnemer. De proef wordt begeleid door Wageningen Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Het Waterschap Reest en Wieden vangt al anderhalf jaar vooral brasem weg nabij Giethoorn, om het water „mooi en schoon” te houden.

De sportvissers stellen dat de waterschappen „niet de oorzaak van van troebel water, maar alleen het symptoom”aanpakken. De vissen worden behandeld als „vervuilde bagger, onacceptabel”. Waterschappen zouden water beter moeten zuiveren, meer watergangen moeten baggeren, natuurvriendelijker moeten beheren en minder rigoureus water moeten wegpompen, aldus de organisatie.

Bron: NRC.nl